Logo Longtrends prosjektet.


Formidling fra prosjektet

Fasaden av psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Foto.

Foto: Eivind Senneseth for UiB

ARTIKKEL
Seks personer som står på ulikt antall kronestykker. Illustrasjon.

Hvorfor hænger vores sociale status sammen med vores sundhed?

«Mange studier viser, at hvis du vokser op i lavere sociale lag, så øger det din risiko for en lang række af mentale og fysiske sygdomme senere i livet…Men hvad skyldes det egentlig?»

Les artikkelen i Videnskab.dk

29. November 2022

ARTIKKEL

Foto: Freepik

Ny forskning: Sterk sammenheng mellom foreldres samlivsbrudd og skolefrafall hos barna

Det er godt kjent fra tidligere studier at foreldres samlivsbrudd påvirker ungdommers skoleresultater på en negativ måte. For eksempel har barn med skilte foreldre lavere resultater på eksamen, og de stryker i flere fag enn jevnaldrende med samboende foreldre.

Frem til nå har det imidlertid vært langt mindre kunnskap om hvordan foreldres samlivsbrudd henger sammen med barnas fullføring av videregående opplæring.

Les artikkelen i Aftenposten

12. desember 2023

ARTIKKEL

Foto: Markus Bjånesøy

Hver femte elev med søvnvansker dropper ut av skolen: Her sovner Ole midt i timen

For første gang har forskere påvist sammenheng mellom lite søvn og frafall i videregående. Ole Åsgard (21) fra Fana slet så mye med søvnen at han sovnet i timene.

Les mer på nrk.no/Vestland

Professor i samfunnspsykologi og psykologspesialist Mari Hysing gjestet også «God morgen Hordaland» hvor hun snakket om søvn og skolefrafall.

Hør innslaget her radio.nrk.no 

25. juli 2023

Samarbeidspartnere

Logo Universitetet i Bergen.
Logo Universitetet i Lisboa.
Logo Universitetet i Glasgow.
Logo Folkehelseinstituttet.

Følg oss

Kontakt

Helga Urke, prosjektleder 
Helga.Urke@uib.no

Kontakt

Malin Schrøen Johansen, prosjektkoordinator
Malin.s.Johansen@uib.no

Psykisk og fysisk helse hos studenter med hjertesykdom

Tittel
Physical and mental health in young adults with heart disease – A national survey of Norwegian university students

Forfattere
Elisabeth Leirgul, Mari Hysing, Gottfried Greve, Børge Sivertsen
Gå til artikkel

Formålet med denne studien var å sammenligne mental og somatisk helse og livskvalitet hos høyskole- og universitetsstudenter med medfødt hjertefeil (CHD) eller arytmisymptom med studenter uten hjertesykdom. Studenter som rapporterte arytmier (n=132, 0,26%) scoret høyere enn kontrollgruppen for somatiske symptomer, ensomhet, angst, depresjon, selvskading og selvmordsforsøk, og lavere på livskvalitet. Deltakere med CHD (n=172, 0,34%) rapporterte også en økt somatisk symptombyrde. Denne gruppen skilte seg ikke vesentlig fra kontrollgruppen når det gjalt ensomhet, angst, depresjon eller livskvalitet, men hadde en klart øket risiko for selvskading og selvmordstanker. Det var ingen forskjell på studiefremdrift mellom gruppene.

Scroll to Top